Witamy
Jesteśmy największą Spółdzielnią mieszkaniową w mieście.

Jesteśmy największą spółdzielnią mieszkaniową w Kluczborku

Do wynajęcia!!

Wakacje 2022-tekst.jpg
praca.jpg

PRACA OD ZARAZ!

 

CEL I PRZEDMIOT NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i  ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, domów jedno rodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Przedmiotem działalności jest:

1) obsługa nieruchomości na własny rachunek,

2) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

4) wynajem nieruchomości na własny rachunek,

5) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,

6) działalność związana z kulturą , rekreacją i sportem.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

ANDRZEJ NOWAK
PREZES ZARZĄDU
BOGDAN PALUCH
ZASTĘPCA PREZES ZARZĄDU
DARIUSZ MIKIETYŃSKI
GŁÓWNY KSIĘGOWY, PEŁNOMOCNIK SPÓŁDZIELNI
 
 

RADA NADZORCZA

kadencja 2019-2022

Przewodniczący R.N.
Adam Wojciechowski

Z-ca przewodniczącego R.N.
Adam Kułakowski

Sekretarz R.N.
Bogusław Szałański
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący
Adam Kułakowski

Członkowie komisji:
Grażyna Popek
Adam Wojciechowski
Józef Szeląg
Janusz Filip
KOMISJA REGULAMINOWA
Przewodniczący
Andrzej Roguski

Członkowie komisji:
Barbara Mielczarek
Adam Kułakowski
Jarosław Przybył
Bogusław Szałański
 
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
Przewodniczący
Adam Wojciechowski

Członkowie komisji:
Barbara Mielczarek
Adam Radwański
Andrzej Roguski
Sławomir Brylski
Bogusław Szałański
Mieczysław Stempień
Janusz Filip
 
KOMISJA ds. KULTURY, SPORTU i REKREACJI
Przewodniczący
Józef Szeląg

Członkowie komisji:
Grażyna Popek
Sławomir Brylski
Jarosław Przybył 
Mieczysław Stempień
Adam Radwański

Wakacje z Przyszłością 2022