ul.Grunwaldzka

ul.Broniewskiego

ul. Prusa (dawniej Szenwalda)

ul.Morcinka

ul.Tuwima

ul.Gałczyńskiego

ul.Ligonia

ul.Jana Pawła II

ul.Wolności

ul.Reymonta

ul.Byczyńska

ul.Kochanowskiego

ul.Ossowskiego

ul.Konopnickiej

ul.Wołczyńska