Z okazji Jubileuszu 60-lecia Spółdzielni ogłaszamy konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych pn. „Moja Spółdzielnia, moje osiedle, mój dom”. Technika prac dowolna. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym można składać w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 12 do 30.04.2018r. Na zwycięzców czekają nagrody!