top of page

Szanowni Państwo już cztery razy podejmowaliśmy próby wymiany w Państwa mieszkaniu wodomierzy.                                                  
Wymiana taka jest obligatoryjna co 5 lat, a okres ten właśnie się kończy. Bardzo prosimy o kontakt pod nr tel.   77 418 25 80 wew.25 i umówienie na wizytę montera. Jednocześnie przypominamy, że lokator powinien zapewnić dostęp do wodomierza tj. zdemontować przeszkadzające szafki itp. utrudnienia.                                  

Nie wymienienie wodomierza spowoduje naliczenie zużycia wody zgodnie z obowiązującym Regulaminem, w wysokości ryczałtowej tj. 12m3 na osobę miesięcznie od dnia 1 stycznia 2022r. 

bottom of page