Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Kluczborku poszukuje kandydata do pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko inspektor ds. eksploatacji, inwestycji
i remontów
.
Termin składania podań 30 czerwca 2021r
.

Wymagania

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Kluczborku poszukuje kandydata do pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko księgowy/księgowa.

Termin składania podań 30 czerwca 2021 r.

WYMAGANIA