top of page

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7.02.2018r.

„Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu –Rewitalizacja wnętrz międzyblokowych osiedla mieszkaniowego spółdzielni „Przyszłość” w Kluczborku” 

Ogłoszenie o zamówieniu

11.01.2018r.​

„Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu –Rewitalizacja wnętrz międzyblokowych osiedla mieszkaniowego spółdzielni „Przyszłość” w Kluczborku” na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla niniejszego zamówienia

bottom of page