top of page

„Budowa budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkaniowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku przy ul. Słowackiego

23.11.2018r.

Zamawiający udziela wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i koncepcji programowo-przestrzennej opracowanych dla potrzeb zamówienia pn. "Budowa budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkaniowym Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Kluczborku przy ul. Słowackiego"  oraz dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ -Wzór oferty i w Załączniku nr 7 - Wzór umowy.

„Budowa budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkaniowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku przy ul. Słowackiego

bottom of page