przetargi 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót remontowych

23.01.2017r.

„ Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku”
27.01.2017r. UWAGA zmiana ogłoszenia i specyfikacji.
„ Malowanie klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku”
30.01.2017r. UWAGA zmiana ogłoszenia i specyfikacji.
„ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku”
27.01.2017r. UWAGA zmiana ogłoszenia i specyfikacji.
„ Wymiana okienek piwnicznych w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku”
1.02.2017r. UWAGA zmiana specyfikacji.

Wymiana okien wystawowych i drzwi do lokali użytkowych w budynkach

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku

27.01.2017r. UWAGA zmiana ogłoszenia i specyfikacji.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót remontowych

24.08.2017r.

                                                                 

„ Przebudowa lokalu usługowo-handlowego na świetlicę w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku – Gałczyńskiego 8”

10.05.2017r. 

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku – ul. Słowackiego 2
Czyszczenie, odgrzybianie i malowanie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku”
10.05.2017r.
Docieplenie stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ”                  w Kluczborku – ul. Reymonta 4-12”
12.05.2017r.
 
„Remont nawierzchni chodników przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wołczyńskiej 1-1f , Konopnickiej 8-8d , Konopnickiej 10-10d , Konopnickiej 8-10 na tereni Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku”
7.02.2018r.

„ Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku” 

5.02.2018r.

„Docieplenie i odgrzybienie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku przy ul. Jana Pawła II 18-22 i
Morcinka 1”
31.01.2018r.
„ Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Spółdzielni
Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku – ul. Słowackiego 2”
18.01.2018r.
Wymiana okien wystawowych i drzwi wejściowych do lokali użytkowych  w budynkach  Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku”
18.01.2018r.
„Docieplenie i odgrzybienie ścian zewnętrznych  budynku mieszkalnego  wielorodzinnego Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku                       przy ul. Słowackiego 8-18”