Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A”
  przy ul. Słowackiego
 w Kluczborku – Słoneczne Błonia”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego