Informujemy, że do pozostałych dokumentów takich jak protokoły oraz uchwały organów spółdzielni, protokołów lustracyjnych istnieje możliwość wglądu dla członków spółdzielni w budynku spółdzielni pokój  nr 14.