Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" informuje, że deratyzacja na obszarach Spółdzielni jest prowadzona regularnie dwa razy do roku. Zachęcamy do zapoznania się z ulotką dot. jak zabezpieczyć obiekt przed gryzoniami.