top of page
DSC_7558.jpg

STOWARZYSZENIE GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

W kwietniu 2022r. przy Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Kluczborku rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie Gmina z Przyszłością. Celem Stowarzyszenia jest między innymi :

1)     prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych,

2)  aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,

3) wspieranie lokalnego rozwoju społecznego, gospodarczego i oświatowego poprzez 

    inicjowanie działań służących tym celom,

4)  pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych i innych.

 

Już w czerwcu stowarzyszenie podjęło działania w kierunku opracowania i postawienia na deptaku przy ul. Ligonia tablicy upamiętniającej Rotmistrza Witolda Pileckiego. Uroczyste odsłonięcie tablicy miało miejsce 9 listopada 2022r. przy Alei Pileckiego. W uroczystości wzięli udział - Starosta Powiatu Kluczborskiego Mirosław Birecki, Burmistrza Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, Andrzej Nowak Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość, Bogdan Paluch- Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni oraz Zarząd Stowarzyszenia w osobach Sylwia Socha-Polak, Tomasz Ogrodowiak, Dariusz Mikietyński. Uczestniczyli również pracownicy i członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych im. Józefa Bema w Kluczborku oraz uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku wraz z opiekunami.

Krótką informację o Rotmistrzu przedstawiła Pani Joanna Piłat, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza i STO w Kluczborku, która służyła pomocą merytoryczną i wspierała od początku idee powstania tablicy.

Tablica zrealizowana została w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Powiatu Kluczborskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wsparcia finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość i składek członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie będzie aplikować o kolejne środki zewnętrzne na prowadzenie działalności.  

 

                                                                                              Sylwia Socha-Polak

                                                                                   Prezes Zarządu Stowarzyszenia

IMG_20231023_085114.jpg

Stowarzyszenie Gmina z Przyszłością kontynuuje idee utworzenia ścieżki edukacyjnej patronów ulic naszego miasta. Powstała kolejna tablica - Władysława Broniewskiego przy ul. Broniewskiego.

Tablica zrealizowana została w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Powiatu Kluczborskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wsparcia finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość i składek członków Stowarzyszenia.

IMG_20231023_092334.jpg
bottom of page